Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.

Internasjonaliseringskonferansen 2015

IK15 arrangeres i Tromsø 11. og 12. mars 2015, og temaet er Morgendagens internasjonalisering. Hvor vil internasjonalisering av norsk høyere utdanning være om ti år? Hva slags utfordringer og muligheter møter oss?

Les mer om konferansen.

Midler til skoler og barnehager

SIU utlyser midler i en ekstra søknadsrunde for ansattmobilitet i Erasmus+, rettet mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Erasmus+ i hele verden

For første gang kan norske institusjoner innen høyere utdanning søke om midler fra Erasmus+ til globalt utdanningssamarbeid.

Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole