Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.

SIU lanserer landsider

SIU har utviklet egne nettsider for Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA og Canada. Landsidene skal gjøre informasjon om programmer og utdanningssystemer lettere tilgjengelig for norske institusjoner.

Les mer om landsidene.

Midler til prosjektetablering under Erasmus+

For å bidra til økt norsk deltakelse og gevinst fra Erasmus+, har SIU satt av en million kroner til etablering av prosjekter knyttet til de sentraliserte tiltakene under Erasmus+.

Eurasia: Støtte til utdanningssamarbeid

Norske universitet og høgskular kan søkje om støtte til samarbeid med institusjonar i Sentral-Asia, Sør-Kaukasus og Ukraina, Kviterussland og Moldova. Søknadsfrist er 3. november 2014.

Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole